Albanian Children’s Songs

There is a variety of Albanian songs dedicated to children of different ages. They cover a wide range of topics. Nursery rhymes are commonly used for toddlers. In many cases they involve animals. Famous Albanian nursery rhymes are Qingji i vogel (Little lamb), Moj bubrrec (Oh you roach), O sa mire, o sa keq (Too good, too bad) etc.

Other topics also include songs about holidays, dear family members and beauties of the Albanian country such as Kenga e gjyshes (Grandma’s song), Ja na erdhi Viti i ri (There comes the New year) etc.

Below are some very famous Albanian children’s songs:

Albanian

English

Kënga e gjyshes

Tregon gjyshja nga herë

Na ishte se na ishte

Na ish një herë një djalë

Si veten shokët kishte.

Dhe unë duke dëgjuar

Shikoj me sytë e mi,

Një trim duke luftuar

Për fatet e lirise.

Refreni:

I ëmbël zëri gjyshes

Kur ngjarjen më tregon

E lehtë dorë e saja

Mbi krye më ledhaton.

(4x)

Tregon gjyshja nga herë

Na ishte se na ishte

Na ish një herë një djalë

Si veten shokët kishte.

Dhe unë duke dëgjuar

Shikoj me sytë e mi,

Një trim duke luftuar

Për fatet e lirise.

Refreni

Grandma’s song

Grandma tells us all the time

There was once,

once, a boy

With friends just like himself.

And I listening,

Picture through my eyes,

A brave man fighting

For the fate of freedom.

(Chorus)

So sweet the voice of grandma,

When the story she tells

So gentle her hand

Caressing my head.

(Repeat 4 Times)

Grandma tells us all the time

There was once,

Before us, a boy

With just like himself.

And me listening,

Picture through my eyes,

A brave man fighting

For the fate of freedom.

(Chorus)

Globi (Dhurate per Ditelindje)

Në përvjetor të ditëlindjes tënde,

Ke plot dhurata mbi tavolinë,

Dhe në mes tyre një glob të vogël,

Shokët e klasës ta kane sjellë,

Dhe në mes tyre një glob të vogël,

Shokët ta kanë sjellë,

Leht’ e leht’ përqark,

Globi rrotullohet,

Fluturojnë mbi të,

Gjithë kontinentet,

Ja atdheu ynë,

Ja përmes kaltërsisë,

Shqipëria ime,

Ja ku është.

Fushës qiellore, nëpër kristale

Fluturon globi e mban në shpinë

Rrugë dhe pemë, zogj e limane

Zjarre qytetesh që natën ndrijnë

Shpresa e njerëz, erë e tufane

Globi i mban mbi shpinë

Rreth e rreth përqark,

Globi rrotullohet,

Fluturojnë mbi të,

Gjithë kontinentet,

Ja atdheu ynë,

Ja përmes kaltërsisë,

Shqipëria ime,

Ja ku është.

The Globe (Birthday gift)

On your birthday anniversary,

The table is full with gifts for you,

And among them a small globe

That your classmates brought for you,

And among them a small globe

That your classmates brought for you,

Slightly, slightly around,

The globe revolves,

Flying upon it,

All the continents,

There lies our homeland,

There throughout the blue,

My Albania,

There it is.

Heavenly field throughout crystals

The globe flies and carries upon

Roads and trees, birds and coves

Fires of cities that brighten the night

Hopes and people, wind and windstorms

The globe carries upon itself

Slightly, slightly around,

The globe revolves,

Flying upon it,

All the continents,

There lies our homeland,

There throughout the blue,

My Albania,

There it is.

Qingji i vogel

Qingji i vogel rri mendueshem be be ba

pse me rri ashtu trishtueshem be be ba

eja eja bashke ne are tring tring tring

une mbledh lule ti ha bare tring tring tring

Qingji i vogel rri mendueshem be be ba

pse me rri ashtu trishtueshem be be ba

eja eja bashke ne are tring tring tring

une mbledh lule ti ha bare tring tring tring

2

Qingji i vogel rri mendueshem be be ba

pse me rri ashtu trishtueshem be be ba

eja eja bashke ne are tring tring tring

une mbledh lule ti ha bare tring tring tring

Qingji i vogel fatos i dashur be be ba

shokt per mua tok jane mbeldhur be be ba

une i vetem u merzita tring tring tring

zilja me fton dhe mua te grida tring tring tring

Qingji i vogel rri mendueshem be be ba

pse me rri ashtu trishtueshem be be ba

eja eja bashke ne are tring tring tring

une mbledh lule ti ha bare tring tring tring

The little lamb

Little lamb sitting so thoughtfully be be ba

Why are you so sad be be ba

Come come along with us in the field tring tring tring

I pick flowers you eat grass tring tring tring

Little lamb sitting so thoughtfully be be ba

Why are you so sad be be ba

Come come along with us in the field tring tring tring

I pick flowers you eat grass tring tring tring

2

Little lamb sitting so thoughtfully be be ba

Why are you so sad be be ba

Come come along with us in the field tring tring tring

I pick flowers you eat grass tring tring tring

Small lamb beloved fatos eu eu ba

my friends are gathered for me be be ba

I feel sad by myself tring tring tring

the bell invites me to the fold tring tring tring

Little lamb sitting so thoughtfully be be ba

Why are you so sad be be ba

Come come along with us in the field tring tring tring

I pick flowers you eat grass tring tring tring

This image has an empty alt attribute; its file name is dinolingo-logo-mascot-square-2.png

Online Albanian lessons for kids: dinolingo.com

4.6/5 - (43 votes)
Scroll to Top