Tagalog Songs for Children – Tagalog Culture for kids

1. Ako Ay May Lobo

Ako ay may lobo

Lumipad sa langit

‘Di ko na nakita

Pumutok na pala

Sayang ang pera ko

Binili ng lobo

Sa pagkain sana

Nabusog pa ako

2. Ning-ning Munting Bituin

Ning-ning, ning-ning munting bituin

Oh, ano kaya ikaw

sa kalawakan kay taas

tila dyamante sa taas

Ning-ning, ning-ning munting bituin

Oh, ano kaya ikaw

3. Bahay Kubo

Bahay kubo, kahit munti

Ang halaman doon ay sari-sari

Singkamas at talong

Sigarilyas at mani

Sitaw, bataw, patani

Kundol, patola, upo’t kalabasa

At saka meron pang

Labanos, mustasa

Sibuyas, kamatis

Bawang at luya

Sa paligid ligid

Ay maraming linga

4. Si Lolo McDonald

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Sa kanyang sakayan may bibi siya, ee-ya-ee-ya-oo

Na may quack quack dito, may quack quack doon

Quack dito, quack doon, maririnig ay quack-quack

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Sa kanyang sakahan may baka siya, ee-ya-ee-ya-oo

Na may moo moo dito, may moo moo doon

Moo dito, moo doon, maririnig ay moo-moo

May quack quack dito, may quack quack doon

Quack dito, quack doon, maririnig ay quack-quack

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Sa kanyang sakahan may baboy siya, ee-ya-ee-ya-oo

Na may oink-oink dito, may oink-oink doon

Oink dito, oink doon, maririnig ay oink-oink

May moo moo dito, may moo moo doon

Moo dito, moo doon, maririnig ay moo-moo

May quack quack dito, may quack quack doon

Quack dito, quack doon, maririnig ay quack-quack

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

Sa kanyang sakahan may pabo siya, ee-ya-ee-ya-oo

Na may gabel-gabel dito, may gabel-gabel doon

Gabel dito, gabel doon, maririnig ay gabel-gabel

Oink-oink dito, may oink-oink doon

Oink dito, oink doon, maririnig ay oink-oink

May moo moo dito, may moo moo doon

Moo dito, moo doon, maririnig ay moo-moo

May quack quack dito, may quack quack doon

Quack dito, quack doon, maririnig ay quack-quack

Si lolo mcdonald may sakahan, ee-ya-ee-ya-oo

5. Sagwan, Sagwan, Sagwan ang Bangka

Sagwan, sagwan, sagwan ang bangka

Doon sa may sapa

Masayang, masayang, masayang, masaya

Parang panaginip

6. Kung Ikaw Ay Masaya

Kung ikaw ay masaya pumalakpak/Pumadyak ka/umiling ka

Kung ikaw ay masaya pumalakpak/Pumadyak ka/umiling ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya pumalakpak

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya Pumadyak ka

Kung ikaw ay masaya tumawa ka

Kung ikaw ay masaya tumawa ka

Kung ikaw ay masaya at gusto mong ipahayag

Kung ikaw ay masaya tumawa ka

7. Ang Munting Gagamba

Ang munting gagamba’y umakyat sa buhawi

Biglang umulan at natapon siya agad

Umuraw na ulit at wala na ang basa

kaya’ng munting gagamba’y aakyat na muli

8. Baa Baa Itim Na Tupa

Baa baa itim na tupa, may lana ka ba?

Opo, opo, tatlong sakong puno!

Isa para sa amo, isa sa katiwala ,

Isa sa bata sa kalyehon na daan

9. London Bridge

Ang London Bridge gumuho,

Gumuho , gumuho

Ang London bridge gumuho,

Aking binibini

Gumamit ng sanga’t bato,

Sanga’t bato, sanga’t bato,

Gumamit ng sanga’t bato,

Aking binibini

Ang sanga’t bato ay masisira,

Matutumba, babagsak,

Ang sanga’t bato’y babagsak,

Aking binibini

Gumamit ng kahoy’t luwad

Kahoy’t luwad, kahoy’t luwad

Gumamit ng kahoy’t luwad

Aking binibini

Ang kahoy’t luwad ay matatapon,

Matatapon, matatapon,

Ang kahoy’t luwad ay matatapon,

Aking binibini

Gumamit ng asero’t bakal

Asero’t bakal, asero’t bakal

Gumamit ng asero’t bakal

Aking binibini

Ang asero’t bakal ay mababanat

Mababanat, mababanat

Ang asero’t bakal ay mababanat

Aking binibini

Gumamit ng laryó kaya

Laryó kaya, laryó kaya

Gumamit ng laryó kaya

Aking binibini

Siguradong ito ay tatagal

Tatagal, tatagal

Siguradong ito ay tatagal

Aking binibini

10. Sampu Na Batang Indian

Isa dalawa tatlong mga indian

Apat lima anim mga indian

Pito walo siyam mga indian

Sampu na batang indian

Sampu siyam walong mga indian

Pito anim limang mga indian

Apat tatlo dalawang mga indian

Isa na batang indian

This image has an empty alt attribute; its file name is dinolingo-logo-mascot-square-2.png

Online Tagalog lessons for kids: dinolingo.com

Rate this post
Scroll to Top